Първият уебсайт за популяризиране и развитие на ветеринарномедицинската неврология в България.
д-р Светослав Пенчев
за контакти

Последни публикации

Изображение на заглавието

Неврохирургия

Блог  /  Неврохирургия

Излседването е на 9 годишен кангал с хронична прогресивна тетрапареза и проприоцептивна атаксия  на четерите крака с по-силно изразен дефицит от дясно. На нивото на С2-С3 се наблюдава  Т1 и Т2 хипоинтензивна пролиферация, асоциирана със ставните фасети в комбинация с Т1 хипо- и Т2 хиперинтензивна синовиална киста в областта на

11 годишна мъжка котка беше доведена в клиниката с акутна проява на проблеми с уринирането,  невъзможност да си движи опашката и промени в походката. Общ клиничен преглед: втт 38,2; видими лигавици- розово-червени; дишане, пулс и сърдечна дейност- б.о; време за напълване на капилярите 1,5 сек. ; добро общо състояние и запазен

Бигъл с акутна проява на шийна болка без наличие на проприоцептивен дефицит. Операцията беше извършена с помощта на Д-р Светослав Христов и възстановяването беше пълно непосредствено след операцията.