Първият уебсайт за популяризиране и развитие на ветеринарномедицинската неврология в България.
д-р Светослав Пенчев
за контакти

Последни публикации

Изображение на заглавието

Образна диагностика

Блог  /  Образна диагностика

Най-честата причина за исхемична миелопатия при кучета и котки е  Фиброхрущялната емболична миелопатия (FCEM) . В диференциално диагностично отношения трябва да се има впредвид, че  съдова  оклузия може да бъде предизвикана от тромбоемболизъм вследствие на сепсис, паразитоза, васкулопатии и състояние на хиперкоагулация. Хиалинова  дегенерация на вентралната спинална артерия е документирана

Излседването е на 9 годишен кангал с хронична прогресивна тетрапареза и проприоцептивна атаксия  на четерите крака с по-силно изразен дефицит от дясно. На нивото на С2-С3 се наблюдава  Т1 и Т2 хипоинтензивна пролиферация, асоциирана със ставните фасети в комбинация с Т1 хипо- и Т2 хиперинтензивна синовиална киста в областта на

Хеморагичен церебрален инфаркт  при 12 годишен френски булдог с акутна проява на епилептични пристъпu вследствие на хиперадренокортицизъм. 

Атланто-окципитална нестабилност вследствие на счупване на левия окципитален кондил. Фрактурите в областта на окципиталния кондил са сравнително редки патологии, които възникват най-често от високоенергийни травми и водят до краниоцервикална дислокация с класически симптоми на засягане на C1-C5 гръбначномозъчни сегменти.

Остеопролиферативен костен тумор произлизащ от прешлен на гръбначния стълб, който води до стеноза на гръбначномозъчния канал и хронична прогресивна парапареза, придружена с болка.

Окципитална дисплазия при куче . Характернота компютърно томографска находка за този проблем е дорзовентрално увеличаване на foramen magnum и спечифична форма на ”ключалка”. При пациенти с това състояние нормалната тилна кост се заменя с фиброзна тъканна мембрана, която покрива каудалната повърхност на малкия мозък.

7 месечно женско куче с хронични стомашно-чревни проблеми и главномозъчен дефицит. Находката от хепаталната е ангиография демонстрира наличие на екстрахематален спленокавален портосистемен шънт.