Първият уебсайт за популяризиране и развитие на ветеринарномедицинската неврология в България.
д-р Светослав Пенчев
за контакти

Последни публикации

Изображение на заглавието

Исхемична миелопатия при котка.

Исхемична миелопатия при котка.

Най-честата причина за исхемична миелопатия при кучета и котки е  Фиброхрущялната емболична миелопатия (FCEM) . В диференциално диагностично отношения трябва да се има впредвид, че  съдова  оклузия може да бъде предизвикана от тромбоемболизъм вследствие на сепсис, паразитоза, васкулопатии и състояние на хиперкоагулация. Хиалинова  дегенерация на вентралната спинална артерия е документирана при възрастни котки с исхемична миелопатия и акутна параплегия. Точно определяне на причината за възникналата съдова оклузия  става чрез патохистологично излседване.

Няма Коментари
Напишете Коментар
Име
Електронна поща