Първият уебсайт за популяризиране и развитие на ветеринарномедицинската неврология в България.
д-р Светослав Пенчев
за контакти

Последни публикации

За NeuroVet

   Neurovet е виртуален блог, който цели да обедини ветеринарни лекари с интереси в областта на неврологията, образната диагностика и неврохирургията и в същото време да създаде платформа с лесно достъпна информация и контакти в полза на собствениците на домашни любимци с неврологичен проблеми.

   NeuroVet е създаден от д-р Светослав Пенчев през 2020г. и е първият български уеб сайт за развитие и популяризиране на ветеринарномедицинска неврология в България. Този проект е създаден и мотивиран от идеята за създаване на връзки, добра комуникация и споделяне на опит между ветеринарни лекари с една обща цел за развитие и единност в ветеринарномедицинската практика и предлагането на по- добро обслужване здравето на домашните любимци и техните стопани.

   Друга основна цел на NeuroVet е да бъде в полза на собствениците на животни с неврологични проблеми, като предоставя актуална и коректна информация за по- често срещаните проблеми от това естество, полезни съвети и контакти на ветеринарни лекари с опит в областта на неврологията.

Контакти

За въпроси и консултации свържете се с нас

д-р Светослав Пенчев
телефон за консултации
за контакти  Образна диагностика

  Образна диагностика

  Рентгенови снимки, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехографии

  Клинична неврология

  Клинична неврология

  Kлинични признаци, невроанатомична локализация

  Неврохиругия

  Неврохирургия

  Оперативни интервенции – достъпи и техники