Първият уебсайт за популяризиране и развитие на ветеринарномедицинската неврология в България.
д-р Светослав Пенчев
за контакти

Последни публикации

Изображение на заглавието

Occipital condyle fracture

Occipital condyle fracture

Атланто-окципитална нестабилност вследствие на счупване на левия окципитален кондил. 
Фрактурите в областта на окципиталния кондил са сравнително редки патологии, които възникват най-често от високоенергийни травми и водят до краниоцервикална дислокация с класически симптоми на засягане на C1-C5 гръбначномозъчни сегменти.

Няма Коментари
Напишете Коментар
Име
Електронна поща